Second Hand

Saker som använts för lite eller inte alls förtjänar en andra chans. Alla saker är i fint skick men allt under denna kategorin är begagnat och använt om inget annat anges. Inget av det vi säljer är namnat sedan tidigare.